Wat bieden wij?

Wat bieden wij?

Psychologische en orthopedagogische hulp in een breed kader

  • Onderzoeken, behandelen en begeleiden van kinderen en jongeren op het gebied van gedrag en leren.
  • Psychologisch onderzoek om kinderpsychiatrische stoornissen (zoals ADHD of autisme) of een leerstoornis (zoals dyslexie) vast te kunnen stellen.
  • Ondersteunen en begeleiden van ouders, gezinnen en scholen.

Kind Centraal Weert kan worden benaderd als u vragen of zich zorgen maakt over de ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld omdat er sprake is van leerproblemen, druk of opstandig gedrag, sociale problemen, angst, somberheid, eetproblemen, vreemd of bizar gedrag, onbegrepen lichamelijke klachten of traumatische ervaringen. Waar nodig kan  naast psychologische/ orthopedagogische hulp ook van andere disciplines worden ingeschakeld.

Terug naar home